THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM ĐANG TĂNG TRƯỞNG TỐT DỰA TRÊN NỀN TẢNG TỪ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VĨ MÔ, TỪ CẢI CÁCH TOÀN DIỆN CỦA NHÀ NƯỚC VÀ TỪ MỨC ĐỊNH GIÁ HẤP DẪN CỦA THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM SO VỚI KHU VỰC

VỀ CHÚNG TÔI

INVESTY là dịch vụ tư vấn đầu tư trong lĩnh vực chứng khoán. Chúng tôi giúp các khách hàng của mình tiếp cận một cách thấu đáo với thị trường chứng khoán. Chúng tôi mang đến cho nhà đầu tư cái nhìn khái quát về các doanh nghiệp trên sàn từ đó đưa ra lời khuyên tốt nhất cho các khách hàng đang xem xét rót vốn vào kênh đầu tư này

DỊCH VỤ CUNG CẤP

HƯỚNG DẪN ĐẦU TƯ

Đào tạo về thị trường và cách thức đầu tư cho người mới bắt đầu

MỞ TÀI KHOẢN

Mở tài khoản chứng khoán dễ dàng và nhanh chóng

TƯ VẤN ĐẦU TƯ

Tư vấn những cổ phiếu, trái phiếu tiềm năng và thời điểm mua bán hợp lý

QUẢN LÝ TÀI KHOẢN

Chủ động giao dịch theo yêu cầu của khách hàng

LƯU KÝ CỔ PHIẾU

Hỗ trợ khách hàng lưu ký sổ cổ đông

TƯ VẤN NIÊM YẾT

Tư vấn các doanh nghiệp có nhu cầu cổ phần hóa, niêm yết cổ phiếu lên sàn chứng khoán