THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM ĐANG PHÁT TRIỂN DỰA TRÊN NỀN TẢNG TỪ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VĨ MÔ VÀ TỪ CẢI CÁCH TOÀN DIỆN CỦA NHÀ NƯỚC

VỀ CHÚNG TÔI

INVESTY là dịch vụ tư vấn đầu tư trong lĩnh vực chứng khoán. Chúng tôi giúp các khách hàng của mình tiếp cận một cách thấu đáo với thị trường chứng khoán và các công cụ đầu tư tài chính đa dạng như cổ phiếu, trái phiếu, hợp đồng tương lai, chứng chỉ quỹ. Chúng tôi luôn đồng hành cùng khách hàng trong mọi quyết định đầu tư!

DỊCH VỤ CUNG CẤP

MỞ TÀI KHOẢN

Mở tài khoản chứng khoán miễn phí và nhanh chóng

TƯ VẤN ĐẦU TƯ

Tư vấn những cơ hội đầu tư tốt nhất trên thị trường

LƯU KÝ CỔ PHIẾU

Hỗ trợ khách hàng lưu ký sổ cổ đông

TƯ VẤN NIÊM YẾT

Tư vấn các doanh nghiệp có nhu cầu niêm yết cổ phiếu lên sàn chứng khoán