NGÀNH NÔNG NGHIỆP

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

TỔNG QUAN Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) có tiền thân là Tổng Công ty Cao su Việt Nam, được thành lập vào năm 1995. Tập đoàn hoạt động chính trong lĩnh vực trồng, khai thác, chế biến và kinh doanh sản phẩm từ cây cao su. Từ năm 2014, Công ty mẹ – Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam được chuyển đổi thành công ty cổ phần. VRG hiện đang quản lý 407.800 ha cao su. [...]

Đọc thêm