DANH MỤC

DANH MỤC


NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

VỊ THẾ CÔNG TY Tính đến hết năm 2017, bên cạnh Trụ sở chính, Vietcombank hiện có 101 Chi nhánh với 397 phòng giao dịch hoạt động tại 53/63 tỉnh thành phố trong cả nước, trong đó Hà Nội có 15 chi nhánh và Tp. Hồ Chí Minh có 17 chi nhánh, Vietcombank thiết lập và mở rộng mạng lưới 2.105 ngân hàng đại lý tại 131 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. 3 năm liên tiếp (2015-2017) được [...]

Đọc thêm