InvestyCÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI - Investy

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI


Project Description

TỔNG QUAN

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (SSI) có tiền thân là Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn được thành lập vào năm 1999. SSI chuyên cung cấp dịch vụ môi giới, tư vấn và đầu tư tài chính, chứng khoán với mạng lưới hoạt động rộng tại những thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nha Trang, Vũng Tàu. Công ty đã cung cấp dịch vụ cho các nhà đầu tư trong nước và nhiều nhà đầu tư nước ngoài danh tiếng với các khách hàng tiêu biểu như Công ty bao gồm Morgan Stanley, HSBC, Vinamilk, Credit Suisse, BIDV, ANZ, Tập đoàn C.T Group, Prudential VN, Deutsche Bank. Đây đều là những đối tác lớn, sẽ giúp SSI nâng cao được vị thế và vươn ra tầm khu vực. Trong năm 2020, Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán ở mức 797 tỷ đồng, tăng 36.99% so với cùng kỳ. Nợ vay ký quỹ/Vốn chủ sở hữu ở mức 91.29%. Lợi nhuận từ FVTPL ở mức 776 tỷ đồng, tăng 145.28% so với cùng kỳ. Lợi nhuận từ FVTPL đóng góp 49.84% vào tổng lợi nhuận trước thuế. Lợi nhuận trước thuế có giá trị bằng 1558 tỷ đồng, tăng 40.89% so với cùng kỳ. Tỷ lệ sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) có giá trị bằng 13.05%. Cổ phiếu của Công ty được niêm yết trên sàn HNX vào năm 2006 và chuyển sang sàn HOSE từ năm 2007.

LĨNH VỰC KINH DOANH

Dịch vụ Ngân hàng đầu tư:
 • Tư vấn Tài chính doanh nghiệp: Tư vấn xác định giá trị Doanh nghiệp, tư vấn tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp, tư vấn niêm yết cổ phiếu trên thị trường Chứng khoán, tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp.
 • Tư vấn mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A).
 • Tư vấn huy động vốn trên thị trường
Quản lý quỹ:
 • Huy động và quản lý các quỹ đầu tư
 • Quản lý danh mục đầu tư, quản lý tài sản
 • Tư vấn, định hướng chiến lược đầu tư
Dịch vụ chứng khoán:
 • Cung cấp sản phẩm, dịch vụ đối với chứng khoán niêm yết, chứng khoán phái sinh, sản phẩm dịch vụ tài chính; sản phẩm dịch vụ giao dịch điện tử,
 • Sản phẩm tư vấn đầu tư, các hoạt động tiếp cận và tìm hiểu doanh nghiệp
Dịch vụ Nguồn vốn và kinh doanh tài chính:
 • Kinh doanh nguồn vốn: giao dịch tiền tệ, đầu tư, ủy thác…
 • Dịch vụ liên quan đến trái phiếu.
 • Thiết kế, xây dựng, kinh doanh các sản phẩm phái sinh, cấu trúc…

VỊ THẾ CÔNG TY

 • Hoạt động môi giới năm 2020: Công ty xếp ở vị trí số 3 với 8.13% thị phần môi giới cổ phiếu trên UPCOM. Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán bằng 797 tỷ đồng, tăng 36.99% so với cùng kỳ. Lợi nhuận nghiệp vụ môi giới chứng khoán ở mức 172 tỷ đồng, tăng 545.74% so với kỳ trước và đóng góp 11.01% vào tổng lợi nhuận trước thuế. Công ty đứng thứ 1 với 12.33% thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ trên HOSE. SSI đứng ở vị trí số 2 với 7.62% thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết trên HNX. Trên thị trường phái sinh, SSI chiếm vị trí thứ 5 với 6.59% thị phần môi giới chứng khoán phái sinh.
 • Hoạt động tự doanh năm 2020: Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) ở mức 13252 tỷ đồng, tăng 207.11%so với cùng kỳ. Lợi nhuận từ FVTPL là 776 tỷ đồng, tăng 145.28% so với cùng kỳ. Lợi nhuận từ FVTPL đóng góp 49.84% vào tổng lợi nhuận trước thuế. Lợi nhuận từ AFS ở mức 219 tỷ đồng, tăng 163.75% so với cùng kỳ. Các khoản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) bằng 186 tỷ đồng, giảm -75.57% so với cùng kỳ.
 • Hoạt động cho vay năm 2020: Tỷ trọng Các khoản cho vay/Tài sản ngắn hạn ở mức 31.77%. Dư nợ ký quỹ ở mức 9012 tỷ đồng, tăng 70.50% so với cùng kỳ. Tổng dư nợ cho vay là 9226 tỷ đồng, tăng 72.15% so với cùng kỳ. Nợ vay ký quỹ/Vốn chủ sở hữu có giá trị bằng 91.29%.
 • Bảo lãnh và phát hành chứng khoán năm 2020: Lợi nhuận hoạt động bảo lãnh và đại lý phát hành chứng khoán ở mức 24 tỷ đồng, tăng 77.12% so với cùng kỳ.
 • Kết quả kinh doanh cả năm 2020: Lợi nhuận trước thuế ở mức 1558 tỷ đồng, tăng 40.89% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp bằng 56.45%. Tỷ lệ sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) bằng 13.05%. Biên lợi nhuận ròng ở mức 28.76%. Tỷ lệ sinh lời trên tổng tài sản (ROA) bằng 4.00%.

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

 • Tập trung củng cố các thị trường truyền thống, khai phá các thị trường mới. Mục tiêu mỗi năm đạt 100 quan hệ mới ở cả mảng doanh nghiệp niêm yết và chưa niêm yết.
 • Tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm khuyến nghị và tư vấn đầu tư, mở rộng và đa dạng hóa các báo cáo nhận định và phân tích cơ hội thị trường. Tăng nguồn dư nợ giao dịch ký quỹ, đa dạng hóa các dịch vụ cung cấp đòn bẩy tài chính, phát triển các công cụ giao dịch trực tuyến như phái sinh, chứng quyền.
 • Đầu tư phát triển các tính năng mới của hệ thống giao dịch, tăng tương tác và kết nối với khách hàng.
 • Bổ sung nhân sự cao cấp cho tất cả các mảng khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.
 • Đảm bảo chất lượng quản lý nguồn vốn, giữ vững vị trí công ty chứng khoán uy tín và tiềm lực tài chính số 1 trên thị trường. Tổng tài sản tăng hàng năm đạt 10%.
 • Nâng cao tổng tài sản quản lý, trở thành công ty quản lý quỹ hàng đầu tại Việt Nam với 3 định hướng chiến lược: (1) Phát triển mạnh khối khách hàng cá nhân trong nước thông qua quỹ mở và dịch vụ quản lý danh mục toàn bộ. (2) Mở rộng khối khách hàng tổ chức trong nước và doanh nghiệp bảo hiểm. (3) Trở thành đối tác được lựa chọn hàng đầu của các tổ chức nước ngoài khi đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam.
 • Cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện tới khách hàng, tập trung vào mảng thị trường vốn, đẩy mạnh tư vấn M&A.
 • Thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với các tổ chức tài chính lớn tại Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Đài Loan, Ấn Độ…
 • Xác định chiến lược đầu tư giá trị nhưng linh hoạt và đi sát với thị trường, cân bằng các khoản đầu tư chiến lược liên kết dài hạn và các khoản đầu tư thụ động.
 • Phân bổ danh mục đảm bảo tận dụng sự tăng trưởng của thị trường, luôn đảm bảo phòng ngừa rủi ro..

RỦI RO

 • Kinh tế vĩ mô với nhiều bất ổn đã và đang có những ảnh hưởng tiêu cực tới giá chứng khoán. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp niêm yết gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh khiên giá cổ phiểu sụt giảm. Giá cố phiếu biến động ảnh hưởng lớn đến giao dịch của công ty.
 • Cạnh tranh trong lĩnh vực tài chính ngày càng gay gắt với sự xuất hiện của các công ty tài chính, quỹ đầu tư 100% vốn nước ngoài.
 • Bên cạnh rủi ro thị trường là những rủi ro nội tại, trong quản trị hệ thống, rủi ro quản trị nguồn nhân lực. Xu hướng dịch chuyển nguồn nhân lực cấp cao vẫn là một thách thức lớn cho các tổ chức, đặc biệt là các doanh nghiệp trong ngành tài chính.