InvestyNGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI - Investy

NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI


Project Description

VỊ THẾ CÔNG TY

  • Tính tới 31/12/2017, MBB có 01 trụ sở chính và 285 điểm giao dịch, bao gồm 188 phòng giao dịch và 94 chi nhánh trong nước, 02 chi nhánh nước ngoài tại Lào và Campuchia và 01 văn phòng đại diện tại Nga.
  • Tính tới cuối năm 2017, MBB đạt 313 nghìn tỷ đồng tổng tài sản, 4.615 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và duy trì tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,20%.
  • MBB là đơn vị tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông vào phát triển các dịch vụ ngân hàng như: dịch vụ ngân hàng điện tử tích hợp chứng thư số trong sim CA dành cho khách hàng doanh nghiệp (Bankplus CA), dịch vụ Bankplus.

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

  • Duy trì vị thế trong Top 5 ngân hàng thương mại Việt Nam về hiệu quả kinh doanh và an toàn trong giai đoạn 2017 – 2021;
  • Chuyển dịch cơ cấu kinh doanh theo hướng tăng tỷ trọng bán lẻ;
  • Đẩy mạnh bán hàng trên kênh số và kênh bán chéo qua khi tận dụng kênh phân phối của đối tác chiến lược và các đơn vị thành viên;
  • Xây dựng khung quản trị rủi ro và ứng dụng công cụ rủi ro để đo lường, giám sát, giảm thiểu và phòng ngừa rủi ro trong hoạt động ngân hàng;

TRIỂN VỌNG

  • Việt Nam đang thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn 2016-2020 trong bối cảnh gia nhập Cộng đồng Kinh tế Asean (AEC), tham gia Hiệp định Đối tác Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) và thực hiện các hiệp định thương mại tự do (FTA) với Liên minh Á-Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản. Sự hội nhập sâu rộng mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế Việt Nam cũng như tăng trưởng các hoạt động cho vay của toàn hệ thống. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục triển khai các giải pháp tái cơ cấu ngành ngân hàng gắn liền với xử lý nợ xấu trong giai đoạn 2016-2020.

RỦI RO

  • Thông tư 36/2014/TT-NHNN cũng gây ra một số khó khăn đối với hệ thống ngân hàng, giới hạn cấp tín dụng bị thu hẹp, giới hạn đầu tư trái phiếu chính phủ, tỷ lệ vệ khả năng chi trả, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn. Điều này đòi hỏi các ngân hàng phải cấu trúc lại các danh mục tài sản có cũng như tài sản nợ để tuân thủ theo quy định. Việc tái cấu trúc này ảnh hưởng đến kết quả cũng như chiến lược kinh doanh của các ngân hàng. Ngoài ra, vẫn còn nhiều khó khăn trong việc xử lý dứt điểm nợ xấu tồn đọng khi vẫn còn thiếu các nguồn tài chính thực từ bên ngoài trong khi khuôn khổ pháp lý cho mua bán nợ xấu còn nhiều bất cập.