InvestyNGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU - Investy

NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU

NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU


Project Description

LĨNH VỰC KINH DOANH

 • Huy động vốn (nhận tiền gửi của khách hàng) bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ và vàng
 • Sử dụng vốn (cung cấp tín dụng, đầu tư, hùn vốn liên doanh) bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ và vàng
 • Các dịch vụ trung gian (thực hiện thanh toán trong và ngoài nước, thực hiện dịch vụ ngân quỹ, chuyển tiền kiều hối và chuyển tiền nhanh, bảo hiểm nhân thọ qua ngân hàng.
 • Kinh doanh ngoại tệ và vàng.
 • Phát hành và thanh toán thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ.
 • Cung cấp các sản phẩm – dịch vụ hỗ trợ du học với uy tín và chất lượng dịch vụ cao.

VỊ THẾ CÔNG TY

 • Tính tới ngày 31/12/2017, ACB có 16.031 tỷ đồng tiền vốn chủ sở hữu, 284.000 tỷ đồng tổng tài sản. Về mạng lưới hoạt động, ACB sở hữu 354 văn phòng giao dịch tại 47 tỉnh thành.
 • Cũng trong năm 2017, ACB đạt 3.225 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và hệ số an toàn vốn (CAR) 11.49% trong khi đó ROE đạt 14,13%. ACB chiếm 3% thị phần tín dụng.

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

 • Áp dụng công nghệ tiên tiến hiện đại trong các dịch vụ ngân hàng, trung tâm dữ liệu và các dịch vụ tích hợp hệ thống để tiếp tục là ngân hàng dẫn dầu về công nghệ;
 • Tiếp tục thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược với các đối tác khác là những tập đoàn lớn nhằm củng cố và mở rộng hệ sinh thái khách hàng;
 • Tập trung khai thác hệ sinh thái khách hàng trong chuỗi giá trị và các khách hàng lớn hiện tại nhằm tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh cũng như năng lực cạnh tranh so với các ngân hàng khác trong ngành;
 • Xây dựng và phát triển các kênh phân phối mới, đặc biệt là ngân hàng điện tử (digital banking), tối ưu hóa mô hình bán hàng để nâng cao hiệu quả bán hàng cho khách hàng trong hệ sinh thái và tăng cường bán chéo, bán thêm cho khách hàng;

TRIỂN VỌNG

 • Hiện tại hệ thống ngân hàng vẫn dang là kênh dẫn vốn chính của nền kinh tế (tỷ lệ vốn vay/GDP khoảng 106%). Với đặc thù nền kinh tế Việt Nam, trong những năm tới, hệ thống ngân hàng sẽ vẫn đóng vai trò quan trọng nhất trên thị trường vốn. Nằm trong xu hướng phát triển chung của ngành, ACB có điều kiện môi trường thuận lợi để tiếp tục tăng trưởng cao trong những năm tới.
 • Tới năm 2020 theo yêu cầu của Chính phủ: tỷ lệ tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán là 15%, số lượng tài khoản cá nhân đạt 45 triệu, hơn 90% người lao động lĩnh lương qua tài khoản thanh toán giữa các doanh nghiệp được thực hiện qua ngân hàng. Thêm nữa, quy mô dân số lớn và mức độ tiếp cận với dịch vụ ngân hàng còn thấp so với thế giới sẽ là những khoảng trống tiềm năng cho sự phát triển của ngành ngân hàng nói chung và của ACB nói riêng.
 • Nhà nước hiện đã bắt đầu có những động thái tái cấu trúc hệ thống thông qua các hoạt động M&A, các phương án xử lý nợ xấu và khơi thông dòng vốn. Đây có thể là những chính sách tích cực giúp tháo gỡ những vấn đề mà hệ thống ngân hàng đang vướng phải, tạo tiền đề để phát triển bền vững.

RỦI RO

 • Bất ổn vĩ mô: Kinh tế Việt Nam được đánh giá là tăng trưởng nóng, không bền vững; việc điều hành chính sách của chính phủ còn hạn chế, chưa có những hiệu quả cần thiết. Với đặc trưng là kênh dẫn vốn chính của nền kinh tế, hệ thống ngân hàng trong đó có ngân hàng ACB chịu nhiều tác động tiêu cực từ những diễn biến vĩ mô bất lợi này như nợ xấu tăng cao, thanh khoản khó khăn, ứ đọng dòng vốn.
 • Chính sách: Hoạt động Ngân hàng chịu tác động mạnh bởi các chính sách quản lý, điều hành của Chính Phủ và Ngân hàng Nhà nước . Đầu 2012, theo chỉ thị của NHNN, các khoản vay liên ngân hàng phải trích lập dự phòng, các ngân hàng được phép giao dịch vàng trong đó có ACB phải giảm tỷ lệ nắm giữ vàng xuống dưới 50% đã ảnh hưởng lớn tới hoạt động của doanh nghiệp.
 • Rủi ro tín dụng: việc đẩy mạnh cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho đối tượng khách hàng là khối doanh nghiệp tư nhân và cá thể, vốn là đối tượng khách hàng có khả năng gặp nhiều rủi ro tín dụng do tiềm năng tài chính hạn chế.
 • Việc đa dạng hóa hoạt động thông qua việc thành lập các công ty chứng khoán, cho thuê tài chính, quản lý tài sản… một mặt giúp ngân hàng đa dạng hóa kênh doanh thu, nhưng mặt khác cũng gia tăng rủi ro một khi ngân hàng không đủ nguồn lực và kinh nghiệm cho lĩnh vực mới.